Steder i Baden

Lokal tid:
09:03:41
Baden
Administrative Region:Nieder­österreich
Befolkning:26 184
Telefonopkald:
+43-2252
Postnummer:
2500

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
BadenBaden
Sports and entertainment venue Baden

Sports and entertainment venue Baden

Waltersdorfer Straße 40, Baden
point_of_interestLæs mere
Baden bei Wien

Baden bei Wien

Baden bei Wien
localityLæs mere
Hotel Schloss Weikersdorf Residenz & Spa

Hotel Schloss Weikersdorf Residenz & Spa

Schloßgasse 9-11, Baden
spaLæs mere
Schlosshotel Oth

Schlosshotel Oth

Schloßgasse 23, Baden
lodgingLæs mere
Hotel Admiral am Kurpark

Hotel Admiral am Kurpark

Renngasse 8, Baden
lodgingLæs mere
College Garden Hotel

College Garden Hotel

Johann Strauß-Straße 2, Bad Vöslau
lodgingLæs mere
Sacher Baden Hotel

Sacher Baden Hotel

Helenenstraße 55, Baden
cafeLæs mere

📑 Baden alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning