Steder i Bregenz

Lokal tid:
09:02:07
Bregenz
Administrative Region:Vorarlberg
Befolkning:29 562
Telefonopkald:
+43-5574
Postnummer:
6900
6911

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
BregenzBregenz
Bregenz
SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand

SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand

Am Kaiserstrand 1, Lochau
lodgingLæs mere
Hotel Germania

Hotel Germania

Am Steinenbach 9, Bregenz
lodgingLæs mere
Hotel ibis Bregenz

Hotel ibis Bregenz

Sankt-Anna-Straße 11, Bregenz
lodgingLæs mere
Hotel Bodensee GmbH

Hotel Bodensee GmbH

Kornmarktstraße 22, Bregenz
lodgingLæs mere
4-Länder Hotel Deutschmann

4-Länder Hotel Deutschmann

Rheinstraße 83a, Bregenz
lodgingLæs mere
Hotel Mercure Bregenz City

Hotel Mercure Bregenz City

Platz der Wiener Symphoniker 2, Bregenz
lodgingLæs mere

📑 Bregenz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning