Steder i Bruck an der Mur

Lokal tid:
19:38:35
Kapfenberg

Kapfenberg

Kapfenberg
localityLæs mere
JUFA Natur-Hotel Bruck

JUFA Natur-Hotel Bruck

Stadtwaldstraße 1, Bruck an der Mur
lodgingLæs mere
Baderhaus

Baderhaus

Ringelschmiedgasse 7, Bruck a. d. Mur
lodgingLæs mere
A1 Shop

A1 Shop

Koloman-Wallisch-Platz 12, Bruck an der Mur
point_of_interestLæs mere

Jennifer Pantak

Leobner Straße 76, Bruck an der Mur
point_of_interestLæs mere

Roccos Raum

Mariazellerstraße 53, Kapfenberg
lodgingLæs mere
Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Stadtwerkestraße 9, Bruck an der Mur
electronics_storeLæs mere

📑 Bruck an der Mur alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning