Kościół w Austria

Czas lokalny:
08:14:43
Dominican Church
Sankt Barbara, griechisch-katholische Kirche

Sankt Barbara, griechisch-katholische Kirche

Postgasse 8-12, Wien
churchCzytaj więcej

Jesuiten Provinzialat SJ

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchCzytaj więcej
MENSCHEN FÜR ANDERE - Jesuitenmission Austria

MENSCHEN FÜR ANDERE - Jesuitenmission Austria

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchCzytaj więcej
Jesuit Church
Mariä Himmelfahrt/Universitätskirche

Mariä Himmelfahrt/Universitätskirche

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz, Wien-Innere Stadt
churchCzytaj więcej
Jesuiten

GCL-Österreich (Gemeinschaft Christlichen Lebens)

Bäckerstraße 18, Wien
churchCzytaj więcej

Action 365 Förderungsgemeinschaft

Bäckerstraße 18, Wien
churchCzytaj więcej

ÜDAG Überdiözesane Arbeits- gemeinschaft f. Gastarbeiter- fragen in Österreich

Bäckerstraße 18, Wien
churchCzytaj więcej

Stephansdom Catedral De San Esteban

Wollzeile 12-26, Wien
churchCzytaj więcej
Cistercian abbey Heiligenkreuz Stiftshof

Cistercian abbey Heiligenkreuz Stiftshof

Grashofgasse 3, Wien
churchCzytaj więcej
Griechisch-Orientalische Kirchengemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit

Griechisch-Orientalische Kirchengemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit

Fleischmarkt 13, Wien
churchCzytaj więcej
Holy Trinity Greek Orthodox Church

Holy Trinity Greek Orthodox Church

Fleischmarkt 13, Wien
churchCzytaj więcej
Griechische orient Kirche z Hl Georg

Griechische orient Kirche z Hl Georg

Hafnersteig 2-4, Wien
churchCzytaj więcej
Kapelle zum Heiligen Johannes Chrysostomos

Kapelle zum Heiligen Johannes Chrysostomos

Hafnersteig 8, Wien
churchCzytaj więcej

Bodhidharma Zendo Wien

Fleischmarkt 16, Wien-Innere Stadt
churchCzytaj więcej

Karma Kagyü Sangha

Fleischmarkt 16, Wien-Innere Stadt
churchCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy