Steder i Dornbirn

Lokal tid:
09:01:59
Dornbirn
Administrative Region:Vorarlberg
Befolkning:48 779
Telefonopkald:
+43-5572
Postnummer:
6850

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
DornbirnDornbirn
Dornbirn
Vienna House Martinspark Dornbirn

Vienna House Martinspark Dornbirn

Mozartstraße 2, Dornbirn
lodgingLæs mere
Harry's Home Hotel Dornbirn

Harry's Home Hotel Dornbirn

Klostergasse 8, Dornbirn
lodgingLæs mere
Bischof Hotelbetrieb GesmbH & Co KG

Bischof Hotelbetrieb GesmbH & Co KG

Hatlerstraße 7, Dornbirn
lodgingLæs mere
Hotel Krone GmbH

Hotel Krone GmbH

Hatlerstraße 2, Dornbirn
lodgingLæs mere
Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn

Four Points by Sheraton Panoramahaus Dornbirn

Messestraße 1, Dornbirn
lodgingLæs mere
Hotel Garni Sonne

Hotel Garni Sonne

Sägerstraße 8, Dornbirn
lodgingLæs mere

📑 Dornbirn alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning