Steder i Eisenstadt

Åben kort
Lokal tid:
17:47:29
Eisenstadt
Administrative Region:Burgenland
Befolkning:14 339
Telefonopkald:
+43-2682
Postnummer:
7000

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
EisenstadtEisenstadt
Eisenstadt

Eisenstadt

Eisenstadt
localityLæs mere
Hotel Burgenland Eisenstadt

Hotel Burgenland Eisenstadt

Franz Schubert-Platz 1, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Hotel Vicedom

Hotel Vicedom

Vicedom 5, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Haydn Hotel Eisenstadt

Haydn Hotel Eisenstadt

Kalvarienbergplatz 1, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Gasthof Wimmer

Gasthof Wimmer

Brunnengasse 1, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Burgenland Tourismus GmbH

Burgenland Tourismus GmbH

Johann-Permayer-Straße 13, Eisenstadt
travel_agencyLæs mere

Ferienwohnung Eisenstadt

Winzerweg 13a, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Gasthof Familie Ohr Gesellschaft m.b.H. & Co KG

Gasthof Familie Ohr Gesellschaft m.b.H. & Co KG

Ruster Straße 51, Eisenstadt
lodgingLæs mere

Projektraum Burgenland

Esterházyplatz 5, Eisenstadt
museumLæs mere

Bootshaus

Hotterweg 56, Eisenstadt
lodgingLæs mere

Burgenländisches Feuerwehrmuseum

Eisenstadt
museumLæs mere

One GmbH

Hauptstraße 48a, Eisenstadt
point_of_interestLæs mere
Vollkorn-Bio-Bäckerei Waldherr

Vollkorn-Bio-Bäckerei Waldherr

Kleinhöfleiner Hauptstraße 39, Eisenstadt
bakeryLæs mere
Parkhotel Eisenstadt

Parkhotel Eisenstadt

Joseph-Haydn-Gasse 38, Eisenstadt
lodgingLæs mere

TC Energie Burgenland

Kasernenstraße 9, Eisenstadt
point_of_interestLæs mere

WLV GmbH

Rusterstraße 74, Eisenstadt
point_of_interestLæs mere

hico Informations- und Kommunikations-Management Gesellschaft m.b.H.

Thomas-Alva-Edison-Straße 2, Eisenstadt
point_of_interestLæs mere
BILLA AG
Cecil
Großhöflein

Großhöflein

Großhöflein
localityLæs mere

📑 Eisenstadt alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning