Steder i Eisenstadt

Lokal tid:
09:02:34
Eisenstadt
Administrative Region:Burgenland
Befolkning:14 339
Telefonopkald:
+43-2682
Postnummer:
7000

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
EisenstadtEisenstadt
Rathaus der Freistadt Eisenstadt

Rathaus der Freistadt Eisenstadt

Hauptstr. 35, Eisenstadt
local_government_officeLæs mere
Eisenstadt

Eisenstadt

Eisenstadt
localityLæs mere
Hotel Burgenland Eisenstadt

Hotel Burgenland Eisenstadt

Franz Schubert-Platz 1, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Hotel Vicedom

Hotel Vicedom

Vicedom 5, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Haydn Hotel Eisenstadt

Haydn Hotel Eisenstadt

Kalvarienbergplatz 1, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Gasthof Wimmer

Gasthof Wimmer

Brunnengasse 1, Eisenstadt
lodgingLæs mere
Burgenland Tourismus GmbH

Burgenland Tourismus GmbH

Johann-Permayer-Straße 13, Eisenstadt
travel_agencyLæs mere

📑 Eisenstadt alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning