Steder i Hohenems

Lokal tid:
09:03:16
Hohenems
Administrative Region:Vorarlberg
Befolkning:16 128
Telefonopkald:
+43-5576
Postnummer:
6845

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
HohenemsHohenems
Dornbirn
Valerian - Das Business Hotel

Valerian - Das Business Hotel

Schloßplatz 3, Hohenems
lodgingLæs mere
Cafe Lorenz

Cafe Lorenz

Bahnhofstraße 17, Hohenems
cafeLæs mere
Hotel Profis - die Zimmer

Hotel Profis - die Zimmer

Moosackerstrasse 17, Diepoldsau
lodgingLæs mere
Hotel am Garnmarkt

Hotel am Garnmarkt

Im Buch 1, Götzis
lodgingLæs mere
Fairmotel **** Dornbirn

Fairmotel **** Dornbirn

Wallenmahd 15, Dornbirn
lodgingLæs mere
Motel Hohenems

Motel Hohenems

Georg-Schleh-Weg 21, Hohenems
lodgingLæs mere

📑 Hohenems alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning