Steder i Innsbruck

Åben kort
Lokal tid:
17:23:36
Innsbruck
Administrative Region:Tirol
Befolkning:132 236
Telefonopkald:
+43-512
Postnummer:
6010-6040
6080

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
InnsbruckInnsbruck
Innsbruck

Innsbruck

Innsbruck
localityLæs mere
Austria Trend Hotel Congress Innsbruck

Austria Trend Hotel Congress Innsbruck

Rennweg 12a, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Sailer
Ibis

Ibis

Sterzinger Straße 1, Innsbruck
lodgingLæs mere
BW Plus Hotel Goldener Adler

BW Plus Hotel Goldener Adler

Herzog-Friedrich-Straße 6, Innsbruck
lodgingLæs mere
Budget Hotel Pension Stoi

Budget Hotel Pension Stoi

Salurner Straße 7, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Innsbruck

Hotel Innsbruck

Innrain 3, Innsbruck
spaLæs mere
Hotel Schwarzer Adler Innsbruck

Hotel Schwarzer Adler Innsbruck

Kaiserjägerstraße 2, Innsbruck
barLæs mere
TC Hotel Innsbruck

TC Hotel Innsbruck

Salurner Straße 15, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Grauer Bär

Hotel Grauer Bär

Universitätsstraße 5-7, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Maximilian Stadthaus Penz

Hotel Maximilian Stadthaus Penz

Marktgraben 7, Innsbruck
lodgingLæs mere
Grand Hotel Europa Innsbruck

Grand Hotel Europa Innsbruck

Südtiroler Platz 2, Innsbruck
night_clubLæs mere
Weisses Rössl Plank

Weisses Rössl Plank

Kiebachgasse 8, Innsbruck
lodgingLæs mere
Alphotel Innsbruck

Alphotel Innsbruck

Bernhard-Höfel-Straße 16, Innsbruck
lodgingLæs mere
Ramada Innsbruck Tivoli

Ramada Innsbruck Tivoli

Olympiastraße 41, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Bon Alpina

Hotel Bon Alpina

Hilberstraße 8, Igls
lodgingLæs mere
Bistro's B&B Hotel Garni

Bistro's B&B Hotel Garni

Pradler Straße 2, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Altpradl

Hotel Altpradl

Pradler Straße 8, Innsbruck
lodgingLæs mere
Hotel Kapeller

Hotel Kapeller

Philippine-Welser-Straße 96, Innsbruck
lodgingLæs mere
Rum

📑 Innsbruck alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning