Steder i Kitzbühel

Lokal tid:
09:02:58
Kitzbühel
Administrative Region:Tirol
Befolkning:8 341
Telefonopkald:
+43-5356
Postnummer:
6370

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
KitzbühelKitzbühel
Kitzbühel

Kitzbühel

Kitzbühel
localityLæs mere
Hotel Schwarzer Adler Kitzbühel

Hotel Schwarzer Adler Kitzbühel

Florianigasse 15, Kitzbühel
spaLæs mere
A-ROSA Kitzbühel

A-ROSA Kitzbühel

Ried Kaps 7, Kitzbühel
spaLæs mere
Hotel Kitzhof Mountain Design Resort

Hotel Kitzhof Mountain Design Resort

Schwarzseestraße 8, Kitzbühel
lodgingLæs mere
Q! Hotel Maria Theresia

Q! Hotel Maria Theresia

Bichlstraße 15, Kitzbühel
lodgingLæs mere
Hotel Kaiserhof Kitzbühel

Hotel Kaiserhof Kitzbühel

Hahnenkammstraße 5, Kitzbühel
spaLæs mere
Gourmethotel Die Sportalm

Gourmethotel Die Sportalm

Brandseitweg 26, Kirchberg in Tirol
lodgingLæs mere

📑 Kitzbühel alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning