Steder i Krems an der Donau

ØstrigKrems an der Donau

03:03:26

Krems an der Donau

Administrative Region:
Nieder­österreich
Befolkning:
24 627
Telefonopkald:
+43-2732
+43-2739
Postnummer:
3500
3506

Placering på kortet over Østrig

Østrig map SVG
Krems an der Donau

Hårpleje

Sundhed

Hjem varer butik

Hospital

Forsikring agentur

📑 Krems an der Donau alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandel