Steder i Leibnitz

Lokal tid:
19:33:07
Leibnitz
Hotel Schloss Seggau

Hotel Schloss Seggau

Seggauberg .1, Leibnitz
lodgingLæs mere
JUFA Hotel Leibnitz – Sport-Resort***

JUFA Hotel Leibnitz – Sport-Resort***

Klostergasse 37, Leibnitz
lodgingLæs mere
Hotel & Wirtshaus Römerhof

Hotel & Wirtshaus Römerhof

Marburger Straße 1, Leibnitz
restaurantLæs mere
Hotel-Restaurant Staribacher Südsteiermark

Hotel-Restaurant Staribacher Südsteiermark

Grottenhof 5, Steiermark
lodgingLæs mere
IVG Immobilien Verwaltung GmbH

IVG Immobilien Verwaltung GmbH

Hauptplatz 15, Leibnitz
real_estate_agencyLæs mere
Oberreither-Pfeifer

Oberreither-Pfeifer

Hauptstraße 31, Wagna
cafeLæs mere

📑 Leibnitz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning