Steder i Leibnitz

Lokal tid:
08:59:24
Leibnitz
Administrative Region:Steiermark
Befolkning:12 176
Telefonopkald:
+43-3452
Postnummer:
8430
8435
8451
8462

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
LeibnitzLeibnitz
Gemeindeamt der Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm

Gemeindeamt der Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm

Grazer Straße 118, Kaindorf
local_government_officeLæs mere
Stadtgemeinde Leibnitz

Stadtgemeinde Leibnitz

Hauptplatz 24, Leibnitz
local_government_officeLæs mere
Leibnitz
Hotel Schloss Seggau

Hotel Schloss Seggau

Seggauberg .1, Leibnitz
lodgingLæs mere
JUFA Hotel Leibnitz – Sport-Resort***

JUFA Hotel Leibnitz – Sport-Resort***

Klostergasse 37, Leibnitz
lodgingLæs mere
Hotel & Wirtshaus Römerhof

Hotel & Wirtshaus Römerhof

Marburger Straße 1, Leibnitz
restaurantLæs mere
Hotel-Restaurant Staribacher Südsteiermark

Hotel-Restaurant Staribacher Südsteiermark

Grottenhof 5, Steiermark
lodgingLæs mere

📑 Leibnitz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning