Steder i Lienz

Lokal tid:
19:30:40
Lienz
Vergeiner's Hotel Traube Lienz

Vergeiner's Hotel Traube Lienz

Hauptplatz 14, Lienz
lodgingLæs mere
Brauhaus Falkenstein

Brauhaus Falkenstein

Pustertaler Straße 40, Lienz, Osttirol
lodgingLæs mere
Moos-Alm Familienhotel

Moos-Alm Familienhotel

Schloßberg 24, Lienz
lodgingLæs mere
Hotel Sonne

Hotel Sonne

Südtiroler Platz 8, Lienz
lodgingLæs mere
Ferienhotel Moarhof

Ferienhotel Moarhof

Moarfeldweg 18, Lienz
lodgingLæs mere
Grandhotel Lienz*****

Grandhotel Lienz*****

Fanny Wibmer-Pedit-Straße 2, Lienz
spaLæs mere

📑 Lienz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning