Steder i Lienz

Lokal tid:
09:01:04
Lienz
Administrative Region:Tirol
Befolkning:11 945
Telefonopkald:
+43-4852
Postnummer:
9900

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
LienzLienz
Lienz
Vergeiner's Hotel Traube Lienz

Vergeiner's Hotel Traube Lienz

Hauptplatz 14, Lienz
lodgingLæs mere
Brauhaus Falkenstein

Brauhaus Falkenstein

Pustertaler Straße 40, Lienz, Osttirol
lodgingLæs mere
Moos-Alm Familienhotel

Moos-Alm Familienhotel

Schloßberg 24, Lienz
lodgingLæs mere
Hotel Sonne

Hotel Sonne

Südtiroler Platz 8, Lienz
lodgingLæs mere
Ferienhotel Moarhof

Ferienhotel Moarhof

Moarfeldweg 18, Lienz
lodgingLæs mere
Grandhotel Lienz*****

Grandhotel Lienz*****

Fanny Wibmer-Pedit-Straße 2, Lienz
spaLæs mere

📑 Lienz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning