Steder i Oberwart

Lokal tid:
08:57:01
Oberwart
Administrative Region:Burgenland
Befolkning:7 494
Telefonopkald:
+43-3352
Postnummer:
7400

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
OberwartOberwart
Stadtgemeinde Oberwart

Stadtgemeinde Oberwart

Hauptplatz 9, Oberwart
local_government_officeLæs mere
Oberwart
Reiters Reserve Supreme

Reiters Reserve Supreme

Am Golfplatz 1, Bad Tatzmannsdorf
spaLæs mere
Gästewohnung Ida

Gästewohnung Ida

Wiener Straße 33, Oberwart
lodgingLæs mere
Pension / Restaurant Frühwirth

Pension / Restaurant Frühwirth

Parkstraße 4, Bad Tatzmannsdorf
restaurantLæs mere

Technisches Büro für Mechatronik

Mozartgasse 39, Oberwart
point_of_interestLæs mere
Dieselkino Oberwart

Dieselkino Oberwart

Europastraße 3, Oberwart
movie_theaterLæs mere

📑 Oberwart alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning