Steder i Oberwart

Åben kort
Lokal tid:
17:23:42
Oberwart
Administrative Region:Burgenland
Befolkning:7 494
Telefonopkald:
+43-3352
Postnummer:
7400

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
OberwartOberwart
Oberwart
Reiters Reserve Supreme

Reiters Reserve Supreme

Am Golfplatz 1, Bad Tatzmannsdorf
spaLæs mere
Gästewohnung Ida

Gästewohnung Ida

Wiener Straße 33, Oberwart
lodgingLæs mere
Pension / Restaurant Frühwirth

Pension / Restaurant Frühwirth

Parkstraße 4, Bad Tatzmannsdorf
restaurantLæs mere

Technisches Büro für Mechatronik

Mozartgasse 39, Oberwart
point_of_interestLæs mere
Dieselkino Oberwart

Dieselkino Oberwart

Europastraße 3, Oberwart
movie_theaterLæs mere
INTERSPAR
Raiffeisenbezirksbank Oberwart

Raiffeisenbezirksbank Oberwart

Wienerstraße 5, Oberwart
bankLæs mere
BILLA AG

Realitäten Gossy GmbH

Hauptplatz 14, Oberwart
real_estate_agencyLæs mere

Dr. Kai Pleyer

Röntgengasse 28, Oberwart
doctorLæs mere
Galerie Oho

Galerie Oho

Lisztgasse 12, Oberwart
point_of_interestLæs mere

WIFI Oberwart

Raimundgasse 36, Oberwart
point_of_interestLæs mere
ARBÖ Prüfzentrum Oberwart

ARBÖ Prüfzentrum Oberwart

Rosengasse 1, Oberwart
car_repairLæs mere
Kinderwelt

Kinderwelt

Steinamangerer Straße 157, Oberwart
clothing_storeLæs mere
Unger Stahlbau Ges.m.b.H.

Unger Stahlbau Ges.m.b.H.

Steinamangerer Straße 163, Oberwart
storageLæs mere

Elektro GF GmbH

Bahnhofstraße 15, Oberwart
storeLæs mere

BPM - Bauprojektmanagement GesmbH.

Steinamangerer Straße 5a, Oberwart
general_contractorLæs mere
EP:Oberwart
Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf
localityLæs mere

📑 Oberwart alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning