Steder i Telfs

Lokal tid:
05:16:15
Telfs
Administrative Region:Tirol
Befolkning:15 582
Telefonopkald:
+43-5262
Postnummer:
6410
6100

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
TelfsTelfs
Telfs
Hotel Munde

Hotel Munde

Untermarktstraße 17, Telfs
lodgingLæs mere
Interalpen-Hotel Tyrol GmbH

Interalpen-Hotel Tyrol GmbH

Doktor-Hans-Liebherr-Alpenstraße 1, Telfs-Buchen/Seefeld
lodgingLæs mere
Adlerhof *** am Sonnenplateau

Adlerhof *** am Sonnenplateau

Dorfstr. 28, Wildermieming
lodgingLæs mere
Hotel Tirolerhof

Hotel Tirolerhof

Bahnhofstraße 28, Telfs
lodgingLæs mere

Dietrich Comfort Appartements

Bahnhofstraße 36, Telfs
lodgingLæs mere
Hotel Gasthof Hirschen

Hotel Gasthof Hirschen

Thannrain 45, Stams
lodgingLæs mere

📑 Telfs alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning