Steder i Ternitz

Lokal tid:
08:58:40
Ternitz
Administrative Region:Nieder­österreich
Befolkning:14 732
Telefonopkald:
+43-2630
Postnummer:
2620
2630
2631
2632
2732
2733
2734

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
TernitzTernitz

Gemeindeamt Buchbach

Buchbacher Straße 75, Buchbach
local_government_officeLæs mere
Gemeindeamt Wartmannstetten

Gemeindeamt Wartmannstetten

Dorfstraße 7, Wartmannstetten
local_government_officeLæs mere
Neunkirchen

Neunkirchen

Neunkirchen
localityLæs mere
MSC Hotel

MSC Hotel

Schwarzottstraße 2a, Neunkirchen
lodgingLæs mere
Freizeitanlage Moving

Freizeitanlage Moving

Triester Bundesstraße 13, Wimpassing im Schwarzatale
point_of_interestLæs mere

Physio-Point

Holzplatz 2, Neunkirchen , NÖ
physiotherapistLæs mere
Franz Burkhard's Söhne GmbH

Franz Burkhard's Söhne GmbH

Liesling 15, Buchbach
point_of_interestLæs mere

📑 Ternitz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning