Steder i Ternitz

Åben kort
Lokal tid:
17:23:10
Ternitz
Administrative Region:Nieder­österreich
Befolkning:14 732
Telefonopkald:
+43-2630
Postnummer:
2620
2630
2631
2632
2732
2733
2734

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
TernitzTernitz
Neunkirchen

Neunkirchen

Neunkirchen
localityLæs mere
MSC Hotel

MSC Hotel

Schwarzottstraße 2a, Neunkirchen
lodgingLæs mere
Freizeitanlage Moving

Freizeitanlage Moving

Triester Bundesstraße 13, Wimpassing im Schwarzatale
point_of_interestLæs mere

Physio-Point

Holzplatz 2, Neunkirchen , NÖ
physiotherapistLæs mere
Franz Burkhard's Söhne GmbH

Franz Burkhard's Söhne GmbH

Liesling 15, Buchbach
point_of_interestLæs mere
Ruefa Reisebüro Panoramapark Neunkirchen

Ruefa Reisebüro Panoramapark Neunkirchen

Schraubenwerkstraße 1 EKZ Panoramapark
travel_agencyLæs mere
Gemeindeamt Wimpassing im Schwarzatale

Gemeindeamt Wimpassing im Schwarzatale

Bundesstraße 40, Wimpassing im Schwarzatale
city_hallLæs mere

Ziegler Gesellschaft m.b.H.

Zwischengasse 13, Ternitz
plumberLæs mere
Raiffeisenbank Schneebergland

Raiffeisenbank Schneebergland

Raiffeisenstraße 2, Neunkirchen
bankLæs mere

Tws-center

Mittelgasse 20, Wimpassing/Schwarzatale
point_of_interestLæs mere

Gemeindeamt Buchbach

Buchbacher Straße 75, Buchbach
local_government_officeLæs mere

Cinemaworld Neunkirchen

Am Spitz 11, Neunkirchen
movie_theaterLæs mere

Kino Wimpassing

Bundesstraße 30a, Wimpassing im Schwarzatale
movie_theaterLæs mere
Bürger GmbH

WIFI Neunkirchen

Triesterstraße 63, Neunkirchen
point_of_interestLæs mere
Stoll Gmbh

Kommerzialrat Johann Gersthofer

Schulstraße 4, Grafenbach
general_contractorLæs mere

Hubert Weninger

Pernerstorferstraße 41, Neunkirchen
home_goods_storeLæs mere
EUROSPAR Steinberger
Ternitz

📑 Ternitz alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning