Steder i Traiskirchen

Lokal tid:
09:00:31
Traiskirchen
Administrative Region:Nieder­österreich
Befolkning:18 784
Telefonopkald:
+43-2252
Postnummer:
2512
2513
2514

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
TraiskirchenTraiskirchen
Sports and entertainment venue Baden

Sports and entertainment venue Baden

Waltersdorfer Straße 40, Baden
point_of_interestLæs mere
Baden bei Wien

Baden bei Wien

Baden bei Wien
localityLæs mere
Autobahnrestaurant & Motorhotel Oldtimer

Autobahnrestaurant & Motorhotel Oldtimer

Oldtimerweg 1, Guntramsdorf
lodgingLæs mere
Hotel Krug ***

Hotel Krug ***

Schulgasse 1, Gumpoldskirchen
lodgingLæs mere
HOTEL LANDHAUS MOSERHOF - Gumpoldskirchen - Seit 1437

HOTEL LANDHAUS MOSERHOF - Gumpoldskirchen - Seit 1437

Wiener Straße 53, Gumpoldskirchen
spaLæs mere
Hotel Admiral am Kurpark

Hotel Admiral am Kurpark

Renngasse 8, Baden
lodgingLæs mere
Hotel Turmhof

Hotel Turmhof

Josef Schöffel-Straße 9, Gumpoldskirchen
lodgingLæs mere

📑 Traiskirchen alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning