Steder i Traun

Lokal tid:
09:01:20
Traun
Administrative Region:Ober­österreich
Befolkning:24 295
Telefonopkald:
+43-7229
Postnummer:
4050

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
TraunTraun
Linz
Gasthof Hotel Stockinger

Gasthof Hotel Stockinger

Ritzlhofstraße 63, Ansfelden
restaurantLæs mere
Hotel Almtalerhof

Hotel Almtalerhof

Leerwies 1, Traun
lodgingLæs mere
Rosenberger
ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH

ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH

Actualstraße 31, Ansfelden
point_of_interestLæs mere
A1

A1

Ikea-Platz 4, Ansfelden
point_of_interestLæs mere
Easyapartments Leo

Easyapartments Leo

Grubenweg 10a, Linz
lodgingLæs mere

📑 Traun alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning