Steder i Tulln an der Donau

ØstrigTulln an der Donau

19:12:40

Tulln an der Donau

Administrative Region:
Nieder­österreich
Befolkning:
16 156
Telefonopkald:
+43-2272
Postnummer:
3425
3430

Placering på kortet over Østrig

Østrig map SVG
Tulln an der Donau

Regnskab

Pengeautomat

Bageri

Bank

Bar

📑 Tulln an der Donau alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTøjbutikUniversitetVasketøj