Steder i Wels

Åben kort
Lokal tid:
17:54:47
Wels
Administrative Region:Ober­österreich
Befolkning:60 739
Telefonopkald:
+43-7242
Postnummer:
4600
4601
4603
4604
4605
4606

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
WelsWels
Wels
Best Western Amedia Wels

Best Western Amedia Wels

Adlerstraße 1, Wels
lodgingLæs mere
Hotel Gösserbräu

Hotel Gösserbräu

Kaiser-Josef-Platz 27, Wels
lodgingLæs mere
Boutique Hotel Hauser

Boutique Hotel Hauser

Bäckergasse 7, Wels
lodgingLæs mere
Hotel Ploberger

Hotel Ploberger

Kaiser-Josef-Platz 21, Wels
lodgingLæs mere
Hotel Alexandra****

Hotel Alexandra****

Doktor-Schauer-Straße 21, Wels
lodgingLæs mere
Kremsmünstererhof Hotel

Kremsmünstererhof Hotel

Stadtplatz 62, Wels
lodgingLæs mere
Hotel**** & Gasthof*** Maxlhaid

Hotel**** & Gasthof*** Maxlhaid

Maxlheid 9, Wels
lodgingLæs mere

City Rooms Wels

Pfarrgasse 8, Wels
lodgingLæs mere
Gasthaus Huber

Gasthaus Huber

Wiesenstraße 69, Wels
lodgingLæs mere

Dr.med. Johannes Angleitner

Dr.-Salzmann-Straße 7, Wels
doctorLæs mere
Wels Inn Hotel

Wels Inn Hotel

104, Linzer Straße, Wels
lodgingLæs mere
A-Markt

A-Markt

Pollheimerstraße 15, Wels
storeLæs mere
INTERSPAR
G.Englmayer,Spedition GmbH

G.Englmayer,Spedition GmbH

Wiesenstraße 51, Wels
moving_companyLæs mere
Messe Wels GmbH

Messe Wels GmbH

Messeplatz 1, Wels
point_of_interestLæs mere
Pizza Mann Wels

Laufhaus Wels

Linzer Straße 32, Wels
night_clubLæs mere
SSI Schäfer Shop Wels - Bürobedarf, Büromöbel

SSI Schäfer Shop Wels - Bürobedarf, Büromöbel

Etrichstraße 9, Wels
furniture_storeLæs mere
Marchtrenk

Marchtrenk

Marchtrenk
localityLæs mere

📑 Wels alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning