Steder i Feldkirch

Åben kort
Lokal tid:
17:21:24
Feldkirch
Administrative Region:Vorarlberg
Befolkning:32 917
Telefonopkald:
+43-5522
Postnummer:
6800

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
FeldkirchFeldkirch
Feldkirch

Feldkirch

Feldkirch
localityLæs mere
Hotel Weisses Kreuz

Hotel Weisses Kreuz

Königshofstraße 2, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel Landgasthof Schäfle

Hotel Landgasthof Schäfle

Naflastraße 3, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel Garni Bären

Hotel Garni Bären

Bahnhofstraße 1, Feldkirch
lodgingLæs mere
Central Hotel Löwen

Central Hotel Löwen

Schloßgraben 13, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel-Gasthof Löwen

Hotel-Gasthof Löwen

Kohlgasse 1, Feldkirch
lodgingLæs mere
Best Western Plus Central Hotel Leonhard

Best Western Plus Central Hotel Leonhard

Leonhardsplatz 2, Feldkirch
lodgingLæs mere
Montfort das Hotel

Montfort das Hotel

Galuragasse 7, Feldkirch
lodgingLæs mere
Youth Hostel Feldkirch

Youth Hostel Feldkirch

Reichsstraße 111, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel Restaurant da Yang

Hotel Restaurant da Yang

In der Blacha 4, Rankweil
restaurantLæs mere
Hotel

Hotel "Hoher Freschen"

Kreuzlinger Straße 2, Rankweil
lodgingLæs mere

Dominikanerinnenkloster

Klosterstraße 2, Feldkirch
point_of_interestLæs mere
Naturfreundehaus Feldkircher Hütte

Naturfreundehaus Feldkircher Hütte

Amerlug 1, Frastanz
lodgingLæs mere
Engel

Engel

Feldkircher Straße 18, Feldkirch
lodgingLæs mere
Gasthaus Krone

Gasthaus Krone

Dorf 36, Schellenberg
lodgingLæs mere
Hotel Garni Noval

Hotel Garni Noval

Franz-Heim-Gasse 1, Feldkirch
lodgingLæs mere
Aksaray

Aksaray

Neustadt 10, Feldkirch
lodgingLæs mere

Ferienwohnung Metzler

49d Hofnerstraße, Göfis
lodgingLæs mere
Hotel Yoga

Hotel Yoga

Herrenweg 4, Frastanz / Amerlügen
lodgingLæs mere
Rankweil

📑 Feldkirch alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning