Steder i Feldkirch

Lokal tid:
09:00:57
Feldkirch
Administrative Region:Vorarlberg
Befolkning:32 917
Telefonopkald:
+43-5522
Postnummer:
6800

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
FeldkirchFeldkirch
Feldkirch

Feldkirch

Feldkirch
localityLæs mere
Hotel Weisses Kreuz

Hotel Weisses Kreuz

Königshofstraße 2, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel Landgasthof Schäfle

Hotel Landgasthof Schäfle

Naflastraße 3, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel Garni Bären

Hotel Garni Bären

Bahnhofstraße 1, Feldkirch
lodgingLæs mere
Central Hotel Löwen

Central Hotel Löwen

Schloßgraben 13, Feldkirch
lodgingLæs mere
Hotel-Gasthof Löwen

Hotel-Gasthof Löwen

Kohlgasse 1, Feldkirch
lodgingLæs mere
Best Western Plus Central Hotel Leonhard

Best Western Plus Central Hotel Leonhard

Leonhardsplatz 2, Feldkirch
lodgingLæs mere

📑 Feldkirch alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning