Steder i Wien

Åben kort
Lokal tid:
17:23:17
Wien
Administrative Region:Wien
Befolkning:1 867 582
Telefonopkald:
+43-1
Postnummer:
1010-1423
1600
1601
1810
1901

Placering på kortet over Østrig

Map SVG
WienWien
Wien
Hotel Royal

Hotel Royal

Singerstraße 3, Wien
lodgingLæs mere
Hotel am Stephansplatz

Hotel am Stephansplatz

Stephansplatz 9, Wien
barLæs mere
DO & CO Hotel Vienna

DO & CO Hotel Vienna

Stephansplatz 12, Wien
barLæs mere
Hotel Kaiserin Elisabeth

Hotel Kaiserin Elisabeth

Weihburggasse 3, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Kärntnerhof

Hotel Kärntnerhof

Grashofgasse 4, Wien
lodgingLæs mere
Graben Hotel

Graben Hotel

Dorotheergasse 3, Wien
lodgingLæs mere
Austria Trend Hotel Europa

Austria Trend Hotel Europa

Kärntner Straße 18, Eingang Neuer Markt 3, Wien
lodgingLæs mere
Palais Coburg Residenz

Palais Coburg Residenz

Coburgbastei 4, Wien
lodgingLæs mere
Ambassador Hotel

Ambassador Hotel

Neuer Markt 5, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Austria

Hotel Austria

Fleischmarkt 20, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Mercure Wien Zentrum

Hotel Mercure Wien Zentrum

Fleischmarkt 1A, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Post

Hotel Post

Fleischmarkt 24, Wien
lodgingLæs mere
Pertschy Palais Hotel

Pertschy Palais Hotel

Habsburgergasse 5, Wien
lodgingLæs mere
Schick Hotel Am Parkring

Schick Hotel Am Parkring

Parkring 12, Wien
lodgingLæs mere
Schick Hotel Capricorno

Schick Hotel Capricorno

Schwedenplatz 3-4, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Sacher Wien

Hotel Sacher Wien

Philharmoniker Straße 4, Wien
lodgingLæs mere
Steigenberger Hotel Herrenhof, Wien

Steigenberger Hotel Herrenhof, Wien

Herrengasse 10, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Vienna

Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Vienna

Kärntner Ring 1, Wien
lodgingLæs mere
Donaustadt

📑 Wien alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning