administrative område niveau 5 i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:13:39

Beklager, administrative område niveau 5 blev ikke fundet i nærheden!

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Mrs. Johanna Kölbl

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere

Dr. Farmer SteuerberatungsgesmbH

Biberstraße 4, Wien
point_of_interestLæs mere
Coiffeur Gerlinde - Inh Gerlinde Dobias

Coiffeur Gerlinde - Inh Gerlinde Dobias

Biberstraße 4, Wien
hair_careLæs mere

MMA Trading GmbH

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Biber Stüberl

Biber Stüberl

Biberstraße 4, Wien
restaurantLæs mere

Restaurant Richardhof Betriebsges.m.b.H.

Stubenring 20, Wien
restaurantLæs mere
Comida y Ron
RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

Biberstraße 2, Wien
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Melitta Rockenbauer

Stubenring 24, Wien
clothing_storeLæs mere

Mrs. Elisabeth Burian

Stubenring 16, Wien
clothing_storeLæs mere
Second Hand Shop Designers Breeze

Second Hand Shop Designers Breeze

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4B, Wien
clothing_storeLæs mere
Sturm - Herrenausstatter am Parkring

Sturm - Herrenausstatter am Parkring

Parkring 2, Wien
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning