Parkering i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:11:43

Garage Georg Cochplatz

Georg-Coch-Platz, Wien
parkingLæs mere

BOE Garage Cobdengasse

Cobdengasse 2, Wien
parkingLæs mere

Parking

Wiesingerstraße 6, Wien
parkingLæs mere

Garage Am Stadtpark

Am Stadtpark 1, Wien
parkingLæs mere

Garage Wien Mitte - The Mall

Gigergasse 2, Wien
parkingLæs mere

Riemergasse 11 Parking

Riemergasse 11, Wien
parkingLæs mere

Garage Capricorno

Schwedenplatz 3-4, Wien
parkingLæs mere

Busparkplätze - Am Stadtpark

Am Stadtpark 1, Wien
parkingLæs mere

Seilerstättengarage

Seilerstätte 8, Wien
car_washLæs mere

City parking garages BetriebsgesmbH

Parkring 12A, Wien
parkingLæs mere

Garage Invalidenstraße

Invalidenstraße 10, Wien
parkingLæs mere

Garage Justizzentrum

Marxergasse 1A, Wien
parkingLæs mere

BOE Garage Parkhaus City Stephansplatz

Stephansplatz, Wien
parkingLæs mere

Garage Weihburggasse

Hegelgasse 1, Wien
parkingLæs mere

Garage Praterstrasse

Praterstraße 1, Wien
parkingLæs mere

Untere Donaustrasse

Fischergasse 2, Wien
parkingLæs mere

Ring Garage

Untere Viaduktgasse 47-49, Wien
parkingLæs mere

APCOA Tiefgarage Radetzky

Hintere Zollamtsstraße 2, Wien
parkingLæs mere

Otobus Parki

Franz-Josefs-Kai 27, Wien
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning