Retsbygning i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
23:48:24

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere
Handelsgericht Wien

Handelsgericht Wien

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere

Justizzentrum Wien

Marxergasse, Wien
courthouseLæs mere
District Court Inner City of Vienna

District Court Inner City of Vienna

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere
Bundesfinanzgericht

Bundesfinanzgericht

Hintere Zollamtsstraße 2B, Wien
courthouseLæs mere
Verwaltungsgerichtshof

Verwaltungsgerichtshof

Judenplatz 11, Wien
courthouseLæs mere
Österreichischer Verfassungsgerichtshof

Österreichischer Verfassungsgerichtshof

Freyung 8, Wien
courthouseLæs mere
Verfassungsgerichtshof
Palace of Justice

Palace of Justice

Schmerlingplatz 10-11, Wien
courthouseLæs mere
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Schmerlingplatz 10-11, Wien
courthouseLæs mere
Oberster Gerichtshof

Oberster Gerichtshof

Schmerlingplatz 11, Wien
courthouseLæs mere
Oberlandesgericht Wien

Oberlandesgericht Wien

Schmerlingplatz 11, Wien
courthouseLæs mere

Österreichischer Gewerksch. Bd. - 23. Bundessekt. Richter u Staatsanwälte

Museumstraße 12, Wien
courthouseLæs mere
Regional Court Vienna Criminal

Regional Court Vienna Criminal

Landesgerichtsstraße 11, Wien
courthouseLæs mere
Bezirksgericht Leopoldstadt

Bezirksgericht Leopoldstadt

Taborstraße 90-92, Wien
courthouseLæs mere

Justiz

Taborstraße 90 - 92, Wien
courthouseLæs mere
Bezirksgericht Josefstadt

Bezirksgericht Josefstadt

Florianigasse 8, Wien
courthouseLæs mere

Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, Wien
courthouseLæs mere
Magistrat d. Stadt Wien

Magistrat d. Stadt Wien

Brigittaplatz 10, Wien
courthouseLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning