Retsbygning i Østrig

Lokal tid:
08:57:55

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere
Handelsgericht Wien

Handelsgericht Wien

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere

Justizzentrum Wien

Marxergasse, Wien
courthouseLæs mere
District Court Inner City of Vienna

District Court Inner City of Vienna

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere
Bundesfinanzgericht

Bundesfinanzgericht

Hintere Zollamtsstraße 2B, Wien
courthouseLæs mere
Verwaltungsgerichtshof

Verwaltungsgerichtshof

Judenplatz 11, Wien
courthouseLæs mere
Österreichischer Verfassungsgerichtshof

Österreichischer Verfassungsgerichtshof

Freyung 8, Wien
courthouseLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning