Stadion i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
09:05:37

Wien Stadion

Wiener Praterstadion-Ernst-Happel-Stadion 4082, Wien
stadiumLæs mere

Ernst Happel Stadion

Meiereistraße 7, Wien
stadiumLæs mere

Ferry-Dusika-Hallenstadion

Engerthstraße 267-269, Wien
stadiumLæs mere

Estadio de Colegio

Donauufer Autobahn, Wien
stadiumLæs mere

Hohe Warte Stadium

Klabundgasse 11, Wien
stadiumLæs mere

Fortuna-Platz

Krottenbachstraße geg., Wien
stadiumLæs mere

Generali-Arena

Horrplatz 1, Wien
stadiumLæs mere

Footballzentrum Ravelinstraße

Bleriotgasse 3, Wien
stadiumLæs mere

Sportanlage in Dornbach

Sp-Wiener Sport-Club 1115/44, Wien
stadiumLæs mere

ISFO-Tenniscenter

Heuberggstättenstraße, Wien-Favoriten
stadiumLæs mere

Friedhofstribüne

Alszeile 19, Wien
stadiumLæs mere

Sportclub-Platz

Alszeile 19, Wien
stadiumLæs mere

Sportanlage Stadlau

Erzherzog-Karl-Straße 108, Wien
stadiumLæs mere

FAC-Platz

Hopfengasse 4-8, Wien-Floridsdorf
stadiumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning