Kirke i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:25:33
Dominican Church
Sankt Barbara, griechisch-katholische Kirche

Sankt Barbara, griechisch-katholische Kirche

Postgasse 8-12, Wien
churchLæs mere

Jesuiten Provinzialat SJ

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchLæs mere
MENSCHEN FÜR ANDERE - Jesuitenmission Austria

MENSCHEN FÜR ANDERE - Jesuitenmission Austria

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchLæs mere
Jesuit Church

Jesuit Church

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
churchLæs mere
Mariä Himmelfahrt/Universitätskirche

Mariä Himmelfahrt/Universitätskirche

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz, Wien-Innere Stadt
churchLæs mere
Jesuiten

GCL-Österreich (Gemeinschaft Christlichen Lebens)

Bäckerstraße 18, Wien
churchLæs mere

Action 365 Förderungsgemeinschaft

Bäckerstraße 18, Wien
churchLæs mere

ÜDAG Überdiözesane Arbeits- gemeinschaft f. Gastarbeiter- fragen in Österreich

Bäckerstraße 18, Wien
churchLæs mere

Stephansdom Catedral De San Esteban

Wollzeile 12-26, Wien
churchLæs mere
Cistercian abbey Heiligenkreuz Stiftshof

Cistercian abbey Heiligenkreuz Stiftshof

Grashofgasse 3, Wien
churchLæs mere
Griechisch-Orientalische Kirchengemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit

Griechisch-Orientalische Kirchengemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit

Fleischmarkt 13, Wien
churchLæs mere
Holy Trinity Greek Orthodox Church

Holy Trinity Greek Orthodox Church

Fleischmarkt 13, Wien
churchLæs mere
Griechische orient Kirche z Hl Georg

Griechische orient Kirche z Hl Georg

Hafnersteig 2-4, Wien
churchLæs mere
Kapelle zum Heiligen Johannes Chrysostomos

Kapelle zum Heiligen Johannes Chrysostomos

Hafnersteig 8, Wien
churchLæs mere

Bodhidharma Zendo Wien

Fleischmarkt 16, Wien-Innere Stadt
churchLæs mere

Karma Kagyü Sangha

Fleischmarkt 16, Wien-Innere Stadt
churchLæs mere

Österr. Ges. v. Gold. Kreuze

Domgasse 4, Wien
churchLæs mere

Kirchenbeitragsstelle Wien

Wollzeile 7, Wien
churchLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning