Taxaholdeplads i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:12:10

Taxistand Porzellangasse

Porzellangasse, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistand Franz-Josefs-Bahnhof

Nordbergstraße, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz Volksoper

Volksoper, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz AKH

Währinger Gürtel 18-20, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz Lerchenfeldergürtel

Lerchenfelder Gürtel 1170, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz 1507

Gablenzgasse, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz Westbahnhof Felberstraße

Felberstraße, Wien
taxi_standLæs mere

Flughafentaxi Wien transfer-airport.at

Dopplergasse 2, Wien
taxi_standLæs mere

Taxi Standplz 1501

Goldschlagstraße 40, Wien
taxi_standLæs mere

Taxi Standplatz 1501

Märzstraße 64-68, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplz 1509

Hütteldorfer Straße 76, Wien
taxi_standLæs mere

Flughafentaxi-Taxi airport Prestige-Beste Qualität

Hilschergasse 8, Wien
taxi_standLæs mere

Airport Taxi Royal Vienna

Weinberggasse 8 Top 1A, Wien
taxi_standLæs mere

Flughafen Taxi Hard Bros.Driver&Co OG

Krottenbachstraße 90-92, Wien
taxi_standLæs mere

24 EURO FIXPREIS zum FLUGHAFEN aus JEDEN BEZIRK

Rotenmühlgasse 63, Wien
taxi_standLæs mere

Taxistandplatz

Eduard-Klein-Gasse 1130, Wien
taxi_standLæs mere

Vienna Cab2Airport

Breitenfurter Straße 107, Wien
airportLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning