Bibliotek i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
06:51:26

Universitätsbibliothek der Universität für angewandte Kunst Wien

Oskar-Kokoschka-Platz 2, Wien
libraryLæs mere

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft

Marxergasse 2, 4. Stock, Wien
libraryLæs mere

Kirchliches Bibliothekswerk

Seilerstätte 8, Wien
libraryLæs mere

Thomas Zimmermann

Rauhensteingasse 4, Wien
libraryLæs mere

Bücherei Zirkusgasse

Zirkusgasse 3, Wien
libraryLæs mere

Büchereien Wien: Bücherei Zirkusgasse

Zirkusgasse 3, Wien
libraryLæs mere

Ministerialbibliothek d Bundesministerium f Finanzen

Himmelpfortgasse 4, Wien
libraryLæs mere

Universitätsbibliothek der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien

1, Anton-von-Webern-Platz, Wien
libraryLæs mere

Haydn Gesellschaft Wien

Esteplatz 3, Wien
libraryLæs mere

Bibliotheca Islamica

Praterstraße 52, Wien
libraryLæs mere

Christlich-Jüdisches Informationszentrum

Tandelmarktgasse 5, Wien
libraryLæs mere

Gesellschaft der Freunde der Österreichischen Nationalbibliothek

Josefsplatz, Wien
libraryLæs mere

Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek

Josefsplatz 1, Wien
libraryLæs mere

Kulturverein w23

Wipplingerstraße 23, Wien
libraryLæs mere

Hugo von Hofmannsthals Geburtshaus

Reisnerstraße 37, Wien
libraryLæs mere

Österreichische Nationalbibliothek

Josefsplatz 1, Wien
libraryLæs mere

Bücherei Erdbergstraße

Erdbergstraße 5-7, Wien
libraryLæs mere

Fachbibliothek f. Theater- wissenschaft a.d. Uni. Wien

Hofburg, innerer burghof 1, Wien
libraryLæs mere

Österreichische Nationalbibliothek - Musiksammlung

Herrengasse 9, Wien
libraryLæs mere

Belvedere Research Center

Rennweg 4, Wien
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning