Dyrlægebehandling i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
23:05:25
CityVet Therapiezentrum

CityVet Therapiezentrum

Singerstrasse 30, Eingang Seilerstätte 8, Wien
veterinary_careLæs mere
Mag. Leichtfried Tierarztpraxis am Stadtpark GmbH

Mag. Leichtfried Tierarztpraxis am Stadtpark GmbH

Reisnerstraße 7, Eingang, Beatrixgasse, Wien
veterinary_careLæs mere
Dipl-TA Dr. Helmut Roscher

Dipl-TA Dr. Helmut Roscher

Rechte Bahngasse 8, Wien
veterinary_careLæs mere
Dr. Dögl Brigitte
Tierarztpraxis Czerninplatz

Tierarztpraxis Czerninplatz

Czerninplatz 5, Wien
veterinary_careLæs mere
Vitalogic Dr. Spona Vertriebsges.m.b.H

Vitalogic Dr. Spona Vertriebsges.m.b.H

Praterstrasse 45/12, Wien
veterinary_careLæs mere

DDr. Michael Antolini

Salesianergasse 8, Wien
veterinary_careLæs mere

Dr. Hugo Burtscher

Rochusgasse 7, Wien
veterinary_careLæs mere

Dr Gruber Monika

Krummbaumgasse 1, Wien
veterinary_careLæs mere

Dr. Johann Gyimothy

Reisnerstraße 38, Wien
veterinary_careLæs mere
Tierambulatorium-Dipl-TA Herbert Kindler

Tierambulatorium-Dipl-TA Herbert Kindler

Kundmanngasse 28, Wien
veterinary_careLæs mere
Tierklinik Neulinggasse

Tierklinik Neulinggasse

Neulinggasse 32, Wien
veterinary_careLæs mere

Dr. Dipl. Tierarzt Brunner-Hochleitner Ingrid

Große Pfarrgasse 23/4, Wien
veterinary_careLæs mere
Tierarztpraxis Praterstern

Tierarztpraxis Praterstern

Franzensbrückenstraße 10-12, Wien
veterinary_careLæs mere
Mag. Maria Theierling KG

Mag. Maria Theierling KG

Kurzbauergasse 2/3+4, Wien
veterinary_careLæs mere

Mrs. Dr. Lilli Bucher

Resselgasse 5, Wien
veterinary_careLæs mere

Mag. Gilbert Hamamciyan

Margaretenstraße 2-4, Wien
veterinary_careLæs mere

Kardiologische Überweisungspraxis für Kleintiere Dr. Andreas KOSZTOLICH

Rennweg 22, Wien
veterinary_careLæs mere
Dr. Angerer-thalhammer Monika

Dr. Angerer-thalhammer Monika

Stanislausgasse 2, Wien
veterinary_careLæs mere

Dr Zach Constanze

Darwingasse 26, Wien
veterinary_careLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning