Cafe i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:40:32
Café Prückel

Café Prückel

Stubenring 24, Wien
cafeLæs mere
Sofies Bar
Eissalon Caffè Perrella

Eissalon Caffè Perrella

Doktor-Karl-Lueger-Platz 2, Wien
cafeLæs mere
Café Engländer

Café Engländer

Postgasse 2, Wien
cafeLæs mere
Cafe / Bar L'Excellence

Cafe / Bar L'Excellence

Postgasse 11, Wien
cafeLæs mere
Café Ministerium

Café Ministerium

4, Georg-Coch-Platz, Wien
cafeLæs mere

Düsenberg - Cafe Bar

Stubenring 4, Wien
cafeLæs mere
Булочна «Nikolay»

Булочна «Nikolay»

Parkring 8, Wien
cafeLæs mere
KENDYS CAFÉ & BAR

KENDYS CAFÉ & BAR

Fleischmarkt 19, Wien
cafeLæs mere
Ströck

Kaffeerestaurant Le Cafe

Fleischmarkt 24, Wien
cafeLæs mere
Lukas Bar

Lukas Bar

Schönlaterngasse 2, Wien
barLæs mere
Gulaschmuseum

Werner Gold Gesellschaft m.b.H.

Riemergasse 9, Wien
cafeLæs mere
Kaffee Alt Wien

Kaffee Alt Wien

Bäckerstraße 9, Wien
cafeLæs mere
Henry

Henry

Landstraßer Hauptstraße 1B, Wien
restaurantLæs mere
Schweden Espresso

Schweden Espresso

Laurenzerberg 5, Wien
cafeLæs mere
Fenster Cafe
Ströck

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning