Ejendomsmægler i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:10:31

Spiegelfeld International GmbH

Stubenring 20, Wien
real_estate_agencyLæs mere
Spiegelfeld Immobilien GmbH

Spiegelfeld Immobilien GmbH

Stubenring 20, Wien
real_estate_agencyLæs mere

READ Immobilienprojektierungs- und Entwicklungs GmbH & Co KG

Stubenring 24, Wien
real_estate_agencyLæs mere

PEH Wertpapier AG Österreich

Stubenring 18, Wien
real_estate_agencyLæs mere
ACB Bauplanung GmbH
Modesta Real Estate - MG Real Estate GmbH

Modesta Real Estate - MG Real Estate GmbH

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Nigg & Gertelics OEG

Stubenring 14, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Transimmobil Immobilienmanagement-consulting GmbH

Rosenbursenstraße 2/27, Wien
real_estate_agencyLæs mere

PuzzleHotel - Postgasse

Postgasse 1-3/Top 32, Wien
real_estate_agencyLæs mere
Austria Sotheby's International Realty

Austria Sotheby's International Realty

Parkring 4, Top 1ab, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Dr. Fritz Trestler KG

Wollzeile 33, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Realitäten Verkehrs-Gesellschaft m.b.H.

Wollzeile 33, Wien
real_estate_agencyLæs mere
REAL3 Immobilienservice & Consulting OG

REAL3 Immobilienservice & Consulting OG

Wollzeile 31, Wien
real_estate_agencyLæs mere

PTI Immobilienvermittlung GmbH

Postgasse 8-12, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Gerhard Kager Gesellschaft mbH

Schönlaterngasse 11, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Ruth Berger Gesellschaft m.b.H.

Biberstraße 22, Wien
real_estate_agencyLæs mere
Dipl. Ing. Alfred Sterzer G.m.b.H.

Dipl. Ing. Alfred Sterzer G.m.b.H.

Biberstraße 22, Wien
real_estate_agencyLæs mere

Brigitta Varga

Wiesingerstraße 3, Wien
real_estate_agencyLæs mere
Magan Holding GmbH

Magan Holding GmbH

Jakobergasse 4, Wien
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning