Brandstation i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
23:04:12

Zentralfeuerwache

Am Hof 9, Wien-Innere Stadt
fire_stationLæs mere

Berufsfeuerwehr Und Katastrophenschutz Wien Feuerwache

Am Hof 9, Wien
fire_stationLæs mere

Feuerwehr und Katastrophenschutz Direktion für Auskünfte und sonstige Angelegenheiten

Am Hof 9-10, Wien
fire_stationLæs mere

Landesfeuerwehrverband Wien

Am Hof 9-10, Wien
fire_stationLæs mere

Hauptfeuerwache am Hof

Am Hof 7, Wien
fire_stationLæs mere

Betriebsfeuerwehr BHÖ-Hofburg

Vienna
fire_stationLæs mere

Feuerwache Rathaus

Lichtenfelsgasse 2, Wien-Innere Stadt
fire_stationLæs mere

Hauptfeuerwache Leopoldstadt

Engerthstraße 216a, Wien-Leopoldstadt
fire_stationLæs mere

Feuerwehr und Katastrophenschutz - Feuerwache Leopoldstadt

Engerthstraße 216A, Wien
fire_stationLæs mere

Group 4

Dresdner Straße 91, Wien-Brigittenau
fire_stationLæs mere

Gruppenwache Brigittenau

Brigittaplatz 11, Wien-Brigittenau
fire_stationLæs mere

Feuerwache AKH

Währinger Gürtel 18-20, Wien
fire_stationLæs mere

Feuerwehr und Katastrophenschutz - Feuerwache Favoriten

Sonnwendgasse 14, Wien
fire_stationLæs mere

Hauptfeuerwache Favoriten

Sonnwendgasse 14, Wien-Favoriten
fire_stationLæs mere

Zugfeuerwache Landstraße

Baumgasse 89, Wien-Landstraße
fire_stationLæs mere

Feuerwehr Der Stadt wein

Baumgasse 89, Wien
fire_stationLæs mere

Gruppenwache Kaisermühlen

Wallenberggasse 4, Wien
fire_stationLæs mere

Hauptfeuerwache Mariahilf

Gumpendorfer Gürtel 2, Wien-Mariahilf
fire_stationLæs mere

Feuerwehr und Katastrophenschutz - Feuerwache Mariahilf

Gumpendorfer Gürtel 2, Wien
fire_stationLæs mere

Dipl.Ing. Pausa

Gatterburggasse 10, Wien
fire_stationLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning