Brandstation i Østrig

Lokal tid:
16:42:03
Zentralfeuerwache

Zentralfeuerwache

Am Hof 9, Wien-Innere Stadt
fire_stationLæs mere

Berufsfeuerwehr Und Katastrophenschutz Wien Feuerwache

Am Hof 9, Wien
fire_stationLæs mere
Feuerwehr und Katastrophenschutz Direktion für Auskünfte und sonstige Angelegenheiten

Feuerwehr und Katastrophenschutz Direktion für Auskünfte und sonstige Angelegenheiten

Am Hof 9-10, Wien
fire_stationLæs mere
Landesfeuerwehrverband Wien

Landesfeuerwehrverband Wien

Am Hof 9-10, Wien
fire_stationLæs mere

Hauptfeuerwache am Hof

Am Hof 7, Wien
fire_stationLæs mere
Betriebsfeuerwehr BHÖ-Hofburg

Betriebsfeuerwehr BHÖ-Hofburg

Vienna
fire_stationLæs mere
Feuerwache Rathaus

Feuerwache Rathaus

Lichtenfelsgasse 2, Wien-Innere Stadt
fire_stationLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning