Restaurant i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:35:43
Biber Stüberl

Biber Stüberl

Biberstraße 4, Wien
restaurantLæs mere

Restaurant Richardhof Betriebsges.m.b.H.

Stubenring 20, Wien
restaurantLæs mere
Comida y Ron
RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

Biberstraße 2, Wien
restaurantLæs mere
KITCH Grill & Bar - by juan amador

KITCH Grill & Bar - by juan amador

Falkestraße 5, Wien
restaurantLæs mere
Kitch Club
Café Milano

Café Milano

Stubenring 24, Innere Stadt (1.Bez)
restaurantLæs mere
KITCH Pizzeria

KITCH Pizzeria

Biberstraße 8, Wien
restaurantLæs mere
Mercado
Biberstube
Jamie's Italian Vienna Downtown

Jamie's Italian Vienna Downtown

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere
Jamie Oliver

Jamie Oliver

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Gastro+Moda Gastronomie und Handels GmbH

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Fang & Zhao Ges.m.b.h.

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere
Goldene Zeiten

Goldene Zeiten

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere
Kardos Restaurant & Catering

Kardos Restaurant & Catering

Dominikanerbastei 8, Wien
restaurantLæs mere
Salad Jungle
Salonplafond im MAK

Salonplafond im MAK

Stubenring 5, Wien
restaurantLæs mere
Marco Simonis Bastei10

Marco Simonis Bastei10

Dominikanerbastei 10, Wien
restaurantLæs mere
Wiener Würstelstand

Wiener Würstelstand

Weiskirchnerstraße 1, Wien
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning