Universitet i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:13:22

Universität für angewandte Kunst Wien - Expositur Dominikanerbastei

Dominikanerbastei 5, Wien
universityLæs mere

Institut für Bildende und Mediale Kunst

Oskar Kokoschka-Platz 2, Wien
universityLæs mere
Universität für angewandte Kunst Wien

Universität für angewandte Kunst Wien

Oskar Kokoschka-Platz 2, Wien
universityLæs mere
Universität für angewandte Kunst Wien - Expositur Postgasse

Universität für angewandte Kunst Wien - Expositur Postgasse

Postgasse 6, Wien
universityLæs mere

Universität Wien - Institut f Byzantinistik u Neogräzistik

Postgasse 7, Wien
universityLæs mere
Archiv der Universität Wien

Archiv der Universität Wien

Postgasse 9, Wien
universityLæs mere

Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen Abteilung Musikwissenschaft

Bäckerstraße 1010, Wien
universityLæs mere
Alte Universität

Alte Universität

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1, Wien
universityLæs mere
Universität für angewandte Kunst Wien: Ausstellungszentrum Heiligenkreuzer Hof

Universität für angewandte Kunst Wien: Ausstellungszentrum Heiligenkreuzer Hof

Schönlaterngasse 5, Wien
universityLæs mere

Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung

Franz-Josefs-Kai 5, Wien
universityLæs mere

Annex Franz-Josefs-Kai

Franz-Josefs-Kai 5, Wien
universityLæs mere
Barbara Schindler Ernährungsschule

Barbara Schindler Ernährungsschule

Grashofgasse 3, Wien
universityLæs mere
Brici Photography - Portrait & Studio Photographer / Fotograf / Photographe

Brici Photography - Portrait & Studio Photographer / Fotograf / Photographe

Top 20, Rotenturmstraße 22, Wien
universityLæs mere
Investment Punk Academy

Investment Punk Academy

Singerstraße 12, Wien
universityLæs mere

Schauspielschule Krauss

Weihburggasse 9, Wien
universityLæs mere
Образование в Австрии Study in Austria St. Stephen's College Vienna

Образование в Австрии Study in Austria St. Stephen's College Vienna

Franz-Josefs-Kai 29, Wien
universityLæs mere

IWO-Österreich

Reisnerstraße 3, Wien
universityLæs mere

Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung (IMI)

Seilerstätte 26, Wien
universityLæs mere
Webster Vienna Private University

Webster Vienna Private University

Praterstraße 23, Wien
universityLæs mere

IES Abroad Vienna Center

Johannesgasse, Wien
universityLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning