Politi i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:10:53
Polizeiinspektion Wien - Laurenzerberg

Polizeiinspektion Wien - Laurenzerberg

Laurenzerberg 2, Wien
policeLæs mere

Polizeiinspektion Wien Mitte

Invalidenstraße 2, Wien
local_government_officeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Tempelgasse

Polizeiinspektion Wien - Tempelgasse

Tempelgasse 5A, Wien
policeLæs mere

Tempelgasse

Tempelgasse 5A, Wien-Leopoldstadt
policeLæs mere

Sicherheitsakademie - Bildungszentrum Wien

Marokkanergasse 4, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Goethegasse

Polizeiinspektion Wien - Goethegasse

Goethegasse 1, Wien-Innere Stadt
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Kärntnertorpassage (Karlsplatz)

Polizeiinspektion Wien - Kärntnertorpassage (Karlsplatz)

Kärntnertorpassage, Wien
policeLæs mere

Bundesministerium für Inneres Sektion II Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit

Minoritenplatz 9, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Minoritenplatz 9 (Hauswachzimmer)

Polizeiinspektion Minoritenplatz 9 (Hauswachzimmer)

Minoritenplatz 9, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Ballhausplatz 2

Polizeiinspektion Ballhausplatz 2

Ballhausplatz 2, Wien
policeLæs mere

Landeskriminalamt Wien ASt Ost

Leopoldsgasse 18, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Leopoldsgasse

Polizeiinspektion Wien - Leopoldsgasse

Leopoldsgasse 18, Wien
policeLæs mere
Stadtpolizeikommando Innere Stadt

Stadtpolizeikommando Innere Stadt

Deutschmeisterplatz 3, Wien
policeLæs mere

Bundespolizeidirektion Wien Verwaltungsreferat

Deutschmeisterplatz 3, Wien
policeLæs mere

Bundespolizeidirektion und Sicherheitsdirektion Wien Sicherheitshauptreferat

Deutschmeisterplatz 3, Wien
policeLæs mere
Polizeiinspektion Wien - Deutschmeisterplatz

Polizeiinspektion Wien - Deutschmeisterplatz

Deutschmeisterplatz 3, Wien
policeLæs mere

Journaldienst Polizeijurist Wien

Deutschmeisterplatz 3, Wien
policeLæs mere

Polizei Verwaltungsstraf- und Vollzugsreferat

Deutschmeisterplatz 3, Wien
policeLæs mere

Polizeiinspektion Praterstern

Praterstern, Wien
policeLæs mere

Polizeiinspektion

Schottenring 7-9, Wien
policeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning