Bageri i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:08:48

"Anker Snack & Coffee" Gastronomiebetriebs GmbH

Wollzeile 30, Wien
bakeryLæs mere
AIDA Prousek & Co. Chocolaterie & Grosskonditorei

AIDA Prousek & Co. Chocolaterie & Grosskonditorei

Wollzeile 28, Wien
bakeryLæs mere
Kurkonditorei OBERLAA

Kurkonditorei OBERLAA

Landstraßer Hauptstraße 1, Wien
restaurantLæs mere
Biscuiterie Bretagne

Biscuiterie Bretagne

Fleischmarkt 28, Wien
bakeryLæs mere
Walter Reimer Ges.m.b.H.

Walter Reimer Ges.m.b.H.

Wollzeile 26, Wien
bakeryLæs mere

Der Mann der verwöhnt

Landstraßer Hauptstraße 1/3, Wien
bakeryLæs mere
Franz Felber & Co. Gesellschaft m.b.H.

Franz Felber & Co. Gesellschaft m.b.H.

Wollzeile 23, Wien
bakeryLæs mere

Bar Bäckerei «Nikolay»

Parkring 10, Wien
bakeryLæs mere
Bio Vollwertbäckerei Gradwohl

Bio Vollwertbäckerei Gradwohl

Fleischmarkt 20, Wien
bakeryLæs mere
Der Mann der verwöhnt

Der Mann der verwöhnt

Gigergasse 1, Wien
bakeryLæs mere
PARÉMI Boulangerie – Pâtisserie

PARÉMI Boulangerie – Pâtisserie

Bäckerstraße 10, Wien
bakeryLæs mere
Der Mann

Der Mann

Landstraßer Hauptstraße 1A, Wien
bakeryLæs mere
Anker
Ströck
Café Diglas
L. Heiner Wollzeile
Der Mann der verwöhnt

Der Mann der verwöhnt

Rotenturmstraße 22, Wien
bakeryLæs mere
Joseph Brot

Joseph Brot

Landstraßer Hauptstraße 4, Wien
bakeryLæs mere
Ströck

Ankerbrot AG

Radetzkystraße 2, Bundesamtsgebäude, Wien
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning