Kommunen i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:11:32
Städtischer Kindergarten

Städtischer Kindergarten

Stubenbastei 3, Wien
local_government_officeLæs mere
Finanzzentrum Wien Mitte

Finanzzentrum Wien Mitte

Marxergasse 4, Wien
accountingLæs mere
Finanzamt Wien (FA09)
Finanzamt Wien (FA04)
Finanzamt Wien (FA07)
Finanzamt Wien (FA10)

Städtischer Kindergarten und Hort

Am Stadtpark 4, Wien
local_government_officeLæs mere

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Marxergasse 1A, Wien
courthouseLæs mere

Polizeiinspektion Wien Mitte

Invalidenstraße 2, Wien
local_government_officeLæs mere
Huber Restaurant

Huber Restaurant

Wien, Hintere Zollamtstrasse 2/B
accountingLæs mere
Institut EWI / EWI Deutschschule

Institut EWI / EWI Deutschschule

Top 5, Untere Viaduktgasse 6, Wien
schoolLæs mere

ÖIR GmbH

Franz-Josefs-Kai 27, Wien
local_government_officeLæs mere

Städtischer Kindergarten

Obere Donaustraße 97-99, Wien
local_government_officeLæs mere

Städtischer Kindergarten

Marxergasse 12, Wien
local_government_officeLæs mere

Senate of Economy, Headquarters

Rotenturmstraße 5-9, Wien
city_hallLæs mere
Magistratsabteilung 42 - Wiener Stadtgärten

Magistratsabteilung 42 - Wiener Stadtgärten

Stadtgartenamt, Johannesgasse 35, Wien
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning