Moske i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
09:04:58
مسجد الہدایہ

مسجد الہدایہ

Praterstraße 52, Wien
mosqueLæs mere

Union Islamischer Kulturzentren und islamischer Gebetsraum

Springergasse 1, Wien-Leopoldstadt
mosqueLæs mere
Haci Bayram
Schura

Schura

Lassallestraße 2/8, Wien-Leopoldstadt
mosqueLæs mere

Österreichisch-Türkischer Jugendverein und islamischer Gebetsraum

Taborstraße 108, Wien
mosqueLæs mere
Kuba Moschee

Kuba Moschee

Sebastian-Kneipp-Gasse 11-13, Wien
mosqueLæs mere
Gebetshaus Österreichisher Muslime Ägyptische Moschee

Gebetshaus Österreichisher Muslime Ägyptische Moschee

Wallensteinstraße 2-6, Wien
mosqueLæs mere
Selimiye Moschee Frachtenbahnhof Wien

Selimiye Moschee Frachtenbahnhof Wien

Rauscherstraße 13, Wien
mosqueLæs mere

Verein Dachorganisation Türkische Kultur- und Sportgemeinschaft in Österreich

Jägerstraße 33/6, Wien-Leopoldstadt
mosqueLæs mere
DAR Alarkam , Wien Östereich

DAR Alarkam , Wien Östereich

Zimmermannplatz 6, Wien
mosqueLæs mere

Бангладешки ислямски културен център във Виена

Schönbrunner Straße 85, Wien
mosqueLæs mere

مسجد دار الارقم

Zimmermannplatz 5, Wien
mosqueLæs mere
ATIB Union Moschee
Noor Islamic Center

Noor Islamic Center

Währinger Gürtel 57, Wien
mosqueLæs mere
Islmaische Jugendorganisation in Wien, IJWien, Sultanahmet Camii

Islmaische Jugendorganisation in Wien, IJWien, Sultanahmet Camii

Veronikagasse 26, Wien
mosqueLæs mere
Imam Ali Islamic Centre Vienna

Imam Ali Islamic Centre Vienna

Mollardgasse 50, Wien
mosqueLæs mere
Džemat Bosna Beč Wien

Džemat Bosna Beč Wien

Hippgasse 32, Hasnerstraße, Wien
mosqueLæs mere
Islamisches Kultur- und Bildungszentrum ,,En Nuur

Islamisches Kultur- und Bildungszentrum ,,En Nuur"

Rinnböckstraße 17, Wien
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning