Lufthavn i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
06:51:37

Air Malta p.l.c.

Opernring 1, Wien
airportLæs mere

Heliport LPD Wien

Schottenring 7-9, Wien
airportLæs mere

Helipad

Boerhaavegasse 8A, Wien
airportLæs mere

Ilse Ernst - Airportservice in Wien seit über 25 Jahren !

9, Wehrgasse, Wien
airportLæs mere

Airportservice in Wien seit über 25 Jahren - Telefon: 0043 676 351 64 20

Wehrgasse 11, Wien
airportLæs mere

Wiener Luftfahrerverband

Hauslabgasse 24, Wien
airportLæs mere

Hubschrauberlandeplatz

Währinger Gürtel 18-20, Wien
airportLæs mere

Hubschrauberlandeplatz Bundesamtsgebäude Josef-Holaubek-Platz

Josef-Holaubek-Platz 1, Wien
airportLæs mere

flughafenexpress

Buchengasse 59, Wien
airportLæs mere

Trinitas Airport Transfer

Sedlitzkygasse 4, Wien
airportLæs mere

Helipad

Johann-Staud-Straße 1, Wien
airportLæs mere

Vienna Aviation | Photography | Spotting | Flugzeug Fotos

Stegmayergasse 96, Wien
airportLæs mere

Vienna Cab2Airport

Breitenfurter Straße 107, Wien
airportLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning