Museum i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:10:05
Museum of Applied Arts

Museum of Applied Arts

Stubenring 5, Wien
museumLæs mere

Atominformationsendlager

Weiskirchnerstraße 3, Wien
museumLæs mere
WAGNER:WERK Museum Postsparkasse

WAGNER:WERK Museum Postsparkasse

Georg-Coch-Platz 2, Wien
museumLæs mere
Universitätsmuseum Schausammlung und Archiv

Universitätsmuseum Schausammlung und Archiv

Vienna
museumLæs mere
Elfriede-Gerstl-Steg

Elfriede-Gerstl-Steg

Johannserbrücke 1368, Wien
museumLæs mere
4 Lemurenköpfe
Galerie am Stubentor

Galerie am Stubentor

Zedlitzgasse 3, Wien
museumLæs mere

Museum des Mobiliendepots Hofsilber- und Tafelkammer

Vienna
museumLæs mere
Yoshi's Contemporary Art Gallery

Yoshi's Contemporary Art Gallery

Wollzeile 17, Wien
art_galleryLæs mere

Rauscher Elfriede Maria Christina Mag - Galeristin u Kunsthändlerin

Riemergasse 10, Wien
museumLæs mere

Городской Парк Вена

Parkring, Wien
museumLæs mere
Galerie nächst St Stephan Kunsthandlung

Galerie nächst St Stephan Kunsthandlung

Grünangergasse 1, Wien
museumLæs mere

Mocartova Kuca

Schulerstraße 14, Wien
museumLæs mere

Kunstkanzlei Interart - Yedermann Production Christine Jones

Riemergasse 14, Wien
museumLæs mere
Artex acoustics Audio Guide GmbH

Artex acoustics Audio Guide GmbH

Grashofgasse 3, Wien
museumLæs mere
Ulrike Hrobsky

Ulrike Hrobsky

Grünangergasse 6, Wien
museumLæs mere
Bäckerstraße 4 Plattform Für Junge Kunst GmbH

Bäckerstraße 4 Plattform Für Junge Kunst GmbH

Bäckerstraße 4, Wien
museumLæs mere

莫札特的家

Schulerstraße 8, Wien
museumLæs mere
Mozart Figarohaus (Wien Museum)

Mozart Figarohaus (Wien Museum)

Domgasse 5, Wien
museumLæs mere
Figaro-Haus

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning