Mad i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:11:55

Mrs. Johanna Kölbl

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere
Coiffeur Gerlinde - Inh Gerlinde Dobias

Coiffeur Gerlinde - Inh Gerlinde Dobias

Biberstraße 4, Wien
hair_careLæs mere

Dr. Farmer SteuerberatungsgesmbH

Biberstraße 4, Wien
point_of_interestLæs mere

NL Holding GmbH

Falkestraße 6, Wien
financeLæs mere

Dr. Angela Werner

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere

MMA Trading GmbH

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere

TB Consult und Holding GmbH

Falkestraße 6, Wien
financeLæs mere

Dr. Haig Asenbauer

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere
Dr. Werner Sporn

Dr. Werner Sporn

Falkestraße 6, Wien
lawyerLæs mere

Rooftop office, CoopHimmelblau

Falkestraße 6, Wien
point_of_interestLæs mere
Lansky, Ganzger + Partner Rechtsanwälte GmbH

Lansky, Ganzger + Partner Rechtsanwälte GmbH

Biberstraße 5, Wien
lawyerLæs mere
Biber Stüberl

Biber Stüberl

Biberstraße 4, Wien
restaurantLæs mere

Gabriele Weiss

Stubenring 22, Wien
point_of_interestLæs mere
Buchhandlung Kunterbuch

Buchhandlung Kunterbuch

Stubenring 20, Wien
storeLæs mere

Lindner Falzlos GesmbH

Stubenring 20, Wien
storeLæs mere

Marenzi & Spiegelfeld Real Estate Consulting GmbH

Stubenring 20, Wien
point_of_interestLæs mere
Christoph Bacher Archäologie Ancient Art

Christoph Bacher Archäologie Ancient Art

Stubenring 20, Wien
art_galleryLæs mere

Restaurant Richardhof Betriebsges.m.b.H.

Stubenring 20, Wien
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning