Bowlingbaner i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:08:43

Jewish Agency for Israel

Seitenstettengasse 4, Wien
bowling_alleyLæs mere

Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew

Obere Augartenstraße 26, Wien
bowling_alleyLæs mere

Forum Wissenschaft & Umwelt

Mariahilfer Straße 77-79, Wien
bowling_alleyLæs mere

Verein Projekt Integrationshaus

Engerthstraße 163, Wien
bowling_alleyLæs mere

Plus Bowling Center

Beheimgasse 5-7, Wien
bowling_alleyLæs mere

ocean park - family entertainment center

Handelskai 94-96, Wien
bowling_alleyLæs mere

Entertainmentcenter Gasometer

Guglgasse 11, Wien
movie_theaterLæs mere

Bowling Universum 5 GmbH

Guglgasse 11, Entertainment Center Gasometer, Wien
bowling_alleyLæs mere

Phoenix Bowling Park Hernals

Schumanngasse 107, Wien
bowling_alleyLæs mere

VBK Verwertungsgesellschaft bildende Kunst, Fotografie u. Choreografie GmbH

Tivoligasse 67, Wien
bowling_alleyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning