Zoo i Østrig

Lokal tid:
21:24:25
Schmetterlinghaus

Schmetterlinghaus

Palmenhaus Burggarten Hofburg, Wien
zooLæs mere
Stephen Fried Ges.mbH

Stephen Fried Ges.mbH

Palmenhaus Burggarten, Hofburg, Wien
zooLæs mere
Haus des Meeres Aqua Terra Zoo

Haus des Meeres Aqua Terra Zoo

Fritz-Grünbaum-Platz 1, Wien
aquariumLæs mere
Hundezone

Hundezone

Lindenbauergasse 2, Wien
zooLæs mere
tier & wir market

tier & wir market

Linzer Straße 107, Wien
zooLæs mere
Regenwaldhaus

Regenwaldhaus

Schönbrunn, Wien
zooLæs mere
Eisbärenwelt

Eisbärenwelt

Schönbrunn, Franz Josef LAnd, Wien
zooLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning