Ambassade i Østrig

Åben kort
Lokal tid:
18:11:01

Konsulat von San Marino

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
embassyLæs mere

Kandadische Botschaft

Laurenzerberg 2, Wien
embassyLæs mere

Botschaft von Kanada

Austria, Laurenzerberg 2, Wien
embassyLæs mere

Konsulat der Republik Zypern

Singerstraße 27, Wien
embassyLæs mere

Botschaft von Belize

Franz-Josefs-Kai 13, Wien
embassyLæs mere

Konsulat v. Belize

Franz-Josefs-Kai 13, Wien
embassyLæs mere

Konsulat der Vereinigten Staaten von Amerika

Parkring 12A, Wien
embassyLæs mere

Konsulat der Republik Singapur

Am Stadtpark 9, Wien
embassyLæs mere

Honorarkonsulat der Königreichs Lesotho

Nikolaigasse 1, Wien
embassyLæs mere

Embassy of the Kyrgyz Republic

Invalidenstraße 8, Wien
embassyLæs mere

Chilenisches Konsulat

Lugeck 1/3/8, Wien
embassyLæs mere

Botschaft der Kirgisischen Republik

Invalidenstraße 3, Wien
embassyLæs mere

Botschaft von Irland

Rotenturmstraße 16-18, Wien
embassyLæs mere

Embassy of Argentina

Lugeck 2/7, Wien
embassyLæs mere

Botschaft der Republik Chile

Lugeck 1, Wien
embassyLæs mere

Türkische Botschaft - Kultur- u. Fremdenverkehrsabteilung

Singerstraße 2, Wien
embassyLæs mere

伊拉克大使館

A_, Johannesgasse, Vienna
embassyLæs mere

Embassy of the Republic of Angola and Permanent Representation to International Organisations in Vienna

Seilerstätte 15, Wien
embassyLæs mere

Botschaft der Republik Angola

Seilerstätte 15, Wien
embassyLæs mere

Botschaft der Argentinischen Republik

Lugeck 2/7, Wien
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning