Bar nær 48.20812, 16.380952

Lokal tid:
09:04:57
Hotel am Stephansplatz

Hotel am Stephansplatz

Stephansplatz 9, Wien
barLæs mere
DO&CO Hotel Vienna Szálloda

DO&CO Hotel Vienna Szálloda

Stephansplatz 12, Wien
barLæs mere
Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Ungargasse 60, Wien
barLæs mere
Hotel NH Wien Belvedere

Hotel NH Wien Belvedere

Rennweg 12A, Wien
barLæs mere
Hotel Das Tigra

Hotel Das Tigra

Tiefer Graben 14-20, Wien
barLæs mere
Hotel Daniel Vienna

Hotel Daniel Vienna

Landstraßer Gürtel 5, Wien
barLæs mere
Hotel NH Wien City

Hotel NH Wien City

Mariahilfer Straße 32-34, Wien
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning