Bar nær 48.20812, 16.380952

Åben kort
Lokal tid:
11:04:10

ART club

Falkestraße 5, Wien
barLæs mere

Clandestino

Stubenring 18, Wien
barLæs mere

Oberbayern

Biberstraße 8, Wien
barLæs mere

VIP Bar

Rosenbursenstraße 8, Wien
barLæs mere

TintoRosso

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4b, Wien
barLæs mere

Casa Xandarella

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4, Wien
barLæs mere

TintoRosso

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4B, Wien
barLæs mere

Derby Bar- und Gaststätten- Betriebsgesellschaft m.b.H.

Parkring 4, Wien
restaurantLæs mere

rainers bar

Postgasse 11, Wien
barLæs mere

Cafe / Bar L'Excellence

Postgasse 11, Wien
cafeLæs mere

SANTISSIMO - Ristorante - Bar - Italiano

Riemergasse 1, Wien
restaurantLæs mere

Vinogin Bar

Fleischmarkt 28, Wien
barLæs mere

Enrico Panigl nfg.

Schönlaterngasse 11, Wien
barLæs mere

Enrico Panigl

Schönlaterngasse 11, Wien
barLæs mere

Peter Tiedemann Gesellschaft m.b.H.

Stubenring 4, Wien
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning