Restaurant nær 48.207953, 16.380259

Lokal tid:
09:05:16
Schick Hotel Am Parkring

Schick Hotel Am Parkring

Parkring 12, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Sofitel Vienna Stephansdom

Hotel Sofitel Vienna Stephansdom

Praterstraße 1, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Mercure Wien Zentrum

Hotel Mercure Wien Zentrum

Fleischmarkt 1A, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Novotel Wien City

Hotel Novotel Wien City

Aspernbrückengasse 1, Wien
lodgingLæs mere
DO&CO Hotel Vienna Hotel

DO&CO Hotel Vienna Hotel

Stephansplatz 12, Wien
barLæs mere
Schick Hotel Stefanie

Schick Hotel Stefanie

Taborstraße 12, Wien
lodgingLæs mere
Hotel Imperial, a Luxury Collection Hotel, Vienna

Hotel Imperial, a Luxury Collection Hotel, Vienna

Kärntner Ring 16, Wien
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning