Restaurant nær 48.207953, 16.380259

Åben kort
Lokal tid:
10:29:41

RESTAURANT zur WILDen SCHIMANSZKY

Biberstraße 2, Wien
restaurantLæs mere

Biber Stüberl

Biberstraße 4, Wien
restaurantLæs mere

Café Milano

Stubenring 24, Innere Stadt (1.Bez)
restaurantLæs mere

Jamie's Italian Vienna Downtown

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Jamie Oliver

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Fang & Zhao Ges.m.b.h.

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Gastro+Moda Gastronomie und Handels GmbH

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Goldene Zeiten

Doktor-Karl-Lueger-Platz 5, Wien
restaurantLæs mere

Restaurant Richardhof Betriebsges.m.b.H.

Stubenring 20, Wien
restaurantLæs mere

KITCH Grill & Bar - by juan amador

Falkestraße 5, Wien
restaurantLæs mere

TintoRosso

Doktor-Karl-Lueger-Platz 4b, Wien
barLæs mere

Kardos Restaurant & Catering

Dominikanerbastei 8, Wien
restaurantLæs mere

Wiener Würstelstand

Weiskirchnerstraße 1, Wien
restaurantLæs mere

Plachutta Wollzeile

Wollzeile 38, Wien
restaurantLæs mere

Kebap-Pizza-Nudel Parkring

Parkring geg, Wien
meal_takeawayLæs mere

Salonplafond im MAK

Stubenring 5, Wien
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning