Vinum i Wien

Lokal tid:
04:51:58
Ingen oplysninger

🕗 åbningstider

MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
SøndagIngen oplysninger
28, Singerstraße, 1010, Wien, AT Østrig
Kontakter telefon: +43 1 8103309
Internet side: www.vinum-wien.at
Latitude: 48.2061819, Longitude: 16.3758882
Større kort og retninger

Kommentar 0

Nærmeste Vinhandel:

Weinarchiv im Palais Coburg

Weinarchiv im Palais Coburg

Coburgbastei 4, Wien
liquor_storeLæs mere
Weinhändler Grams

Weinhändler Grams

Singerstraße 26, Wien
liquor_storeLæs mere
Vinothek WINE
Leo HILLINGER Wineshop & Bar Wien Wollzeile

Leo HILLINGER Wineshop & Bar Wien Wollzeile

Wollzeile 25, Wien
barLæs mere

Monopolowa Dry Gin

Strobelgasse 2, Wien
liquor_storeLæs mere
Vinothek St. Stephan

Vinothek St. Stephan

Stephansplatz 6, Wien
liquor_storeLæs mere
Schönbichler

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning