Civediamo Wine Trade e.U. i Wien

Lokal tid:
04:54:30
Ingen oplysninger

🕗 åbningstider

MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
SøndagIngen oplysninger
2, Rosenbursenstraße, 1010, Wien, AT Østrig
Kontakter telefon: +43 660 1515300
Internet side: civediamo.at
Latitude: 48.2093821, Longitude: 16.3803636
Større kort og retninger

Kommentar 0

Nærmeste Vinhandel:

Groszer Wein

Wiesingerstraße 6, Wien
liquor_storeLæs mere
Leo HILLINGER Wineshop & Bar Wien Wollzeile

Leo HILLINGER Wineshop & Bar Wien Wollzeile

Wollzeile 25, Wien
barLæs mere
Civediamo Pop Up Store

Civediamo Pop Up Store

Köllnerhofgasse 6, Gassenlokal VIII
liquor_storeLæs mere
Vinothek WINE

Monopolowa Dry Gin

Strobelgasse 2, Wien
liquor_storeLæs mere
Schönbichler
Vinothek St. Stephan

Vinothek St. Stephan

Stephansplatz 6, Wien
liquor_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning